logo

Top news

For information about limits of the conversion-process.Components (with initialized variables environment Settings (backgroundcolor, framerate, height, width, etc.).Frame Labels, library Linkages, mask Layers, media Importpaths (for extracted media-files).You may want to check out more software, such.The most popular versions among the software users are.3..
Read more
Photo credit: Yoram Reshef.Repairing Windows XP in Eight vosa psv inspection manual 2014 Commands « Icrontic.He has a law degree from Harvard University.The scope of his clients ranges from technological and life sciences startups to international tech giants.Zer- Sincai has experience in overseeing..
Read more

Stanley stud finder 200 manual


stanley stud finder 200 manual

TPY PRO provoz dletÉ bezpenostnÍ upozornnÍ Chcete-li zajistit správné rozpoznávání vodi pod proudem, je teba dret detektor kov VDY pouze za ást slouící k uchopení.
Neodlepujte títky s varováním.
Sparkle Magic, speare Tools, stanley Weller Whistler Wiss filter products free shipping Huge Bazzar offers free Shipping in the continental United States 24 X 7 Support Customer Serivice is available 24/7 via email or chat.
Detektor kov Stanley MetalSensor umouje automatickou kalibraci, zahrnuje funkci automatického vypnutí a je vyroben z vysoce odolného materiálu ABS.
Our product range includes Staple Guns, Tape Measures, Pliers, Saws, Screwdrivers and many more, for redecorating or general business repairs.Chcete-li pedejít zranní, je teba dodrovat následující pokyny: Udrujte mimo dosah dtí.Po rozpoznání okraje game psx tony hawk 4 pedmtu zane LCD displej nástroje Stanley MetalSensor vydávat digital book mystery and imagination vizuální a zvukové signály, díky kterm mete snadno oznait okraj pedmtu.Pi aktivaci této funkce je na LCD displeji zobrazena ikona.Manhattan, maxsa, nicholson, none, olympia, pac, pelican.Správnou kalibraci jednotky naruují koberce, textilie a vlhké nebo erstv natené povrchy.Tuto záruku nelze mnit bez svolení spolenosti Stanley Tools.Po rozpoznání pedmtu se na LCD displeji zobrazí vechny pruhy.Stisknte tlaítko AMS nebo AC (pípadn obojí).Ím více pruh je zobrazeno, tím blíe je jednotka ke zdroji naptí.Pokud se rozsvítí indikátor vybití baterie, doporuujeme baterii vymnit (viz obrázek 3).Také zablikají ásti LCD displeje a ozve se 6 po sob následujících zvukovch signál.
BezpenostnÍ opatenÍ P provozu Pi zatloukání hebík, vrtání nebo sekání zdí, strop a podlah, v jejich blízkosti mohou bt vodie nebo potrubí, postupujte vdy opatrn.
Po zjitní minimální vzdálenosti zaznamenejte polohu tukou pomocí prohloubené trojúhelníkové ásti ve stedu pístroje.Stínné vodie a vodie bez proudu nebudou rozpoznány jako vodie pod proudem.Plá a nkteré vnitní ásti jsou vyrobeny z umlé hmoty a pi vysokch teplotách by se mohly deformovat.Baterie: (1) 9voltová (6LR61) (není souástí vrobku) Odolnost proti nárazu: A 91 cm Pesnost mení hloubky: /-7 mm (elezné pedmty) /-10 mm (mdné trubky) Pesnost urení stedu: /-7 mm (pouze kovové pedmty) Provozní teplota: 0 C a 40 C Skladovací teplota: -29 C.We value our customer Wholesale Drop Ship Please contact us for Wholesale price and drop shipping after you create an account with us Copyright @.V reimu AC nelze pouít mení hloubky.Chcete-li si rozpoznávání polohy vodie usnadnit, drte pístroj cca 12 mm od povrchu zdi nebo na povrch ve vzdálenosti cca 30 cm od detektoru polote druhou ruku.
Sitemap